Nötrolizasyon Sistemleri

 İletkenlik değeri 0,055 pS/cm (25°C) veya elektrik direnci 18,2 Megaohm-cm olarak hesaplanan sudur. Suyun iyonik saflığı mikrosiemens/cm (pS/cm) biriminden elektriksel iletkenlik veya tersi olan megaohm-cm biriminden elektriksel direnç şeklinde de ifade edilebilmektedir. Sistemlerimiz direkt şebeke suyu bağlantısı ile 10 It/h - 10.000 It/h arasında ultra saf su elde etmek için geliştirilmiştir.

 

 


SYS MED - Tüm Hakları Saklıdır (c) 2013